Enerji Verimliliği Etüt ÇalışmalarıDizi Haberleri Tv Gazetesi Bugün Dizi", "url" : "https://www.dizimedya.com/enerji-verimliligi-etut-calismalari/", "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "Dizi Haberleri Tv Gazetesi Bugün Dizi", "logo": { "@type": "ImageObject", "name": "Dizi Haberleri Tv Gazetesi Bugün Dizi", "width": "150", "height": "52", "url": "https://www.dizimedya.com/wp-content/uploads/2019/09/dizimedya-logo-ust1.png" } } }Enerji Verimliliği Etüt Çalışmaları
SON DAKİKA

Enerji Verimliliği Etüt Çalışmaları

Bu haber 13 Haziran 2017 - 13:55 'de eklendi ve 6 kez görüntülendi.

Enerji verimliliğini artmak için yapılan enerji etüdü, enerjinin olası olduğunca verimli kullanılmasını karşılamak için bir enerji sisteminin sistematik olarak incelenmesidir. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te etüt; “Enerji verimliliğinin artırılmasına karşın imkanların ortaya çıkarılması için yapılan ve data toplama, ölçüm, değer biçme ve raporlama aşamalarından oluşan; enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına karşın önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve Genel Müdürlük göre bildiri olarak yayımlanan yöntem ve esaslara uygun bir şekilde yapılan araştırmalar.” olarak tanımlanmış olup, sanayi sektöründe ve binalarda elde etmek üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Enerji etüdü şu noktaları belirlemeyi amaçlar: – Enerji tasarruf potansiyelleri – Enerji atıkları – Sera gazı emisyonları – Bunlarla ilgili geri kazandırıcı ya da önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya sıralama Enerji etütleri kapsamında takvim bazda ele alınıp değerlendirilecek etüt profilleri aralarında aşağıdaki profiller sayılabilir: – Enerji girdi profili  – Atık profili  – Kayıp-kaçak profili  – Verimsizlik profili  – Israf  – Emisyon profili  Enerji etütleri, enerji tasarrufu, enerji maliyetlerini düşürme ve daha yüksek performansa yol açacak operasyonel ve donanım iyileştirmelerini ortaya dahil etmemek için son derece zinde araçlardır. Etütler; ön etüt ve detaylı etüt olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Ön etüt aşamasında; İşletmedeki ya da binadaki etüt profilleri, belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla inceleme edilir. Önleme ya da geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Bunlar için uygulanabilecek önlemler, takriben maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Enerji idare profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Ayrıntılı etüt kapsamına alınması gerekli görülen hususlar ve bu hususlara ilişkin alıştırma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ile birlikte azami 15 çalışma günü içerisinde tamamlanır. Detaylı etüt aşamasında ise: ön etüt sonuçlarına kadar detaylı etüt kapsamına alınması uygun yer alan konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme veya geri kazanma potansiyelleri maksimum +/- % 10?luk yanılma oranı ile varsayım edilir. Ön etüt ve ayrıntılı etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek tedbir seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile inceleme edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur. Ayrıntılı enerji etüdü neticesinde talebe tarafından, bina veya sanayi tesislerinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde özet olarak VAP denilen Verimlilik Artırıcı Projeler uygulanır. Enerji bereketli ekipman ve sistem kullanımı, yenileme, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; boşboğaz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en üye indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü kadar beyanname olarak yayımlanan yöntem ve esaslara uygun bir şekilde hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje olarak değerlendirilmektedir. Endüstriyel tesislerdeki 1.000.000 TL’ye kadar olan ve geri ödeme süresi 5 yılın aşağı olan VAP projelerinin %30’a kadarlık kısmı için devlet desteği sağlanmaktadır. Enerji etüdü nasıl yapılır? Enerji etüdünün birincil aşamasında geriye dönük asgari 3 takvim enerji tüketim miktarları ve enerji maliyet değerleri, proses bilgileri, cihaz ve ekipmanlara ilişkin bilgileri de taşıyan veriler ele alınır. Alınan bu veriler ışığında işletmede, yerinde analiz ve gerektiğinde kısa ölçümler yapılarak verimlilik sağlanabilecek odaklar tespit edilir. Bu aşamadan sonradan işletmede yapılacak detaylı çözümleme ve ölçümlere yönelik etkinlikler öncelik sırasına göre planlanır. Sahada yapılan analiz ve ölçüm çalışmalarında toplanan verilerle, hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılır ve sonuçları, öneriler ve tasarruf imkanlarını da ortaya koyacak şekilde raporlanır.  Bu çalışmalar neticesinde enerji tasarruf projelerini kapsayan tasarruf/yatırım oranı belirlenir. Bu hesaplama, final enerji etüt raporu içinde bilgilerin bir araya getirilmesi ve yapılacak plan bakımından da önemlidir. Enerji etüdünün içeriği belirlendikten sonra etüt takımında kimlerin olacağı ve görevlerinin ne olacağı tanımlanmalıdır. Etüt takımı enerji etüdü konusunda yetkilendirilmiş mühendis ve enerji etütleri konusunda eğitilmiş teknisyenlerden oluşabilir. Etüt takımı içinden bir mühendis takımın lideri olarak atanır. Etüt takımında, yapılacak etüdün kapsamına tarafından takım elemanlarının tecrübeleri çok önemlidir. Egzersiz süresi, sahada yapılacak olan ölçme ve değerleme çalışmaları ile ofiste yapılacak olan raporlama çalışmalarını dikkate alacak şekilde planlanır.  Yapılacak etüt öncesi ekip elemanlarına etüdün içeriği ve etüt yapılacak proseslerin özelikleri hakkında eğitim ve bilgilendirmeler yapılarak etüd etkinliğinin yüksek olması sağlanır. Enerji etüdü kapsamında yapılan bir takım tahlil ve ölçümler şu şekildedir: – Proses analizi – Tarife analizi – Elektriksel güç çekimleri, baskı kalitesi ve tesisata ilişkin parametrelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile trafo, motor ve bölüştürme hatlarında yapılan elektriksel ölçümler – Kazan, chiller, Isı pompası, klima santrali, kompresör ve blover gibi ısıtma, soğutma, havalandırma, buhar sistemleri ve basınçlı hava sistemlerini oluşturan ekipmanların değerlendirilmesine yönelik yapılan elektriksel, mekanik, termal ve akıntı ölçümleri – Aydınlatma ölçümü – Kömür, doğalgaz ve elektrik gibi yakacak analizleri  – Baca gazı ölçümleri ve analizleri, – Atık analizleri Ölçümler esnasında kullanılan ölçüm cihazlarının tamamının kalibrasyonları, TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip akredite bir kalibrasyon laboratuvarında yaptırılmış olmalıdır. Ölçümler sonunda elde edilen veriler enerji-etüt-proje yöneticileri göre değerlendirildikten daha sonra rapor haline getirilmelidir. Enerji etüdü nedir? Enerji etüdü nasıl yapılır? Dizi Fragmanları dizimedya.com dizi ve medya siteniz.Enerji Verimliliği Etüt Çalışmaları0 0 vote
Article Rating

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x